slackbuilds

Personal Slackbuilds in the style of slackbuilds.org
git clone git://git.danielmoch.com/slackbuilds.git
Log | Files | Refs

slack-desc (125B)


   1 tpm2-tss: tpm2-tss
   2 tpm2-tss:
   3 tpm2-tss: OSS implementation of the TCG TPM2 Software Stack (TSS2)
   4 tpm2-tss:
   5 tpm2-tss:
   6 tpm2-tss: